top of page

Einde van een tijdperk :
1989 – 2021!

Na 32 jaar te hebben bestaan, hebben wij als uitbaters van Yeti ski beslist om onze deuren definitief te sluiten.

Mede gedwongen door de corona-crisis hebben wij moeten beslissen om andere wegen in te slaan en is het voor ons - met spijt in ons hart - niet meer mogelijk om ons levenswerk verder te zetten.

Langs deze weg willen wij onze clubleden en onze klanten bedanken voor hun jarenlange trouw aan onze skipiste en wensen wij jullie verder nog veel ski-en snowboardplezier in binnen- en/of buitenland. Ook veel dankbaarheid en respect aan onze monitoren en monitrices die met hun gedrevenheid onze ski- en snowboard-school tot één van de besten hebben opgebouwd.

Wij zullen jullie en onze groene berg missen.

Danielle en Michael

La fin d'une époque : 1989 - 2021 !

Après 32 ans d'existence, nous, propriétaires de Yeti ski, avons décidé de fermer nos portes définitivement.

La crise du Corona nous a également contraints à prendre une autre direction et il ne nous est plus possible de poursuivre l'œuvre de notre vie, avec un regret au coeur.

Nous tenons à remercier les membres de notre club et nos clients pour leur fidélité à notre piste de ski et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au ski et au snowboard sur les pistes synthétiques ou à l'étranger.

Nous tenons également à exprimer notre gratitude et notre respect à nos moniteurs et monitrices qui ont – par leur passion -  fait de notre école de ski et de snowboard l'une des meilleures.

Vous allez nous manquer, ainsi que notre colline verte.

Danielle et Michael

bottom of page